Chemical waste incinerators

Industriële verbrandingsovens vind je in krachtcentrales waar stroom en energie opgewekt wordt, maar ook in afvalverwerkingsinstallaties. Het hoofddoel van deze installaties is om gevaarlijk afval om te zetten in ongevaarlijke componenten die kunnen worden gebruikt als grondstof om andere nuttige stoffen en/of producten te maken.

De optimalisatiediensten van Wilton Heat Transfer Services spelen ook in het warmtebeheersysteem van onze klanten een vitale rol:

  • • Animal Waste Incinerator
  • • Chemical Waste Incinerator
  • • Medical Waste Incinerator
  • • Other waste processing facilities.