Carbon Capture & Storage [CCS]

CO2 is het voornaamste broeikasgas. Het is van nature in de atmosfeer aanwezig, maar de concentratie van CO2 wordt door menselijke activiteiten sterk verhoogd. Het gas komt vrij door de verbranding van fossiele brandstoffen, door vervoer, elektriciteitsopwekking en industriële activiteiten, maar ook door veranderingen in landgebruik.

Om CO-uitstoot van industriële processen te verminderen, bestaan er onder de verzamelnaam CCS of voluit ‘Carbon Capture & Storage’ verschillende technologieën voor koolstofafvang en -opslag. Deze technieken maken het mogelijk om CO2 selectief af te vangen uit afvalgassen en vervolgens te transporteren naar een geologische opslag (>2000 meter onder de grond), waardoor het permanent van de atmosfeer wordt geïsoleerd.

In zowel het koolstofafvangproces als bij de compressie en het transport van CO2 zijn warmte en koeling nodig. Onze intelligente luchtgekoelde procesapparatuur is daarbij onmisbaar, terwijl het Wilton Heat Transfer Service SMART onderhoudscontract een optimale koelcapaciteit garandeert.