Markten

Ons dienstenpakket is opgebouwd rond het vertalen van specifieke klanteisen en -wensen voor het onderhouden en/of verbeteren van warmtewisselende procesapparatuur.

Dit doen wij in de volgende markten:

  • • Carbon Capture & Storage [CCS]
  • • Maritime & Offshore
  • • Chemical Waste Incinerators
  • • Power & Energy
  • • Oil & Gas

CO2  is het voornaamste broeikasgas. Het is van nature in de atmosfeer aanwezig, maar de concentratie van CO2 wordt door menselijke activiteiten sterk verhoogd. Het gas komt vrij door de verbranding van fossiele brandstoffen, door vervoer, elektriciteitsopwekking en industriële activiteiten, maar ook door veranderingen in landgebruik.

Om CO2-uitstoot van industriële processen te verminderen, bestaan er onder de verzamelnaam CCS of voluit ‘Carbon Capture & Storage’ verschillende technologieën voor koolstofafvang en -opslag. Deze technieken maken het mogelijk om CO2 selectief af te vangen uit afvalgassen en vervolgens te transporteren naar een geologische opslag (>2000 meter onder de grond), waardoor het permanent van de atmosfeer wordt geïsoleerd.

In zowel het koolstofafvangproces als bij de compressie en het transport van CO2 zijn warmte en koeling nodig. Onze intelligente luchtgekoelde procesapparatuur is daarbij onmisbaar, terwijl het Wilton Heat Transfer Service SMART onderhoudscontract een optimale koelcapaciteit garandeert.

Meer info

Warmtewisselaars voor offshore en de maritieme industrie worden onderworpen aan hele specifieke regels en behoeften. Ze worden namelijk blootgesteld aan zware omgevingscondities, maar moeten tegelijkertijd uiterst compact zijn. Beperkingen in gewicht en volume in combinatie met bijzondere toepassingen vormen altijd een uitdaging.

Om deze reden heeft Wilton Heat Transfer Services de zogenaamde Wilton Exchanger ontwikkeld, een speciaal ontworpen shell & tube warmtewisselaar die voldoet aan de altijd uitdagende eisen die horen bij de werkzaamheden en omstandigheden van deze industrie.

Meer info

Industriële verbrandingsovens vind je in krachtcentrales waar stroom en energie opgewekt wordt, maar ook in afvalverwerkingsinstallaties. Het hoofddoel van deze installaties is om gevaarlijk afval om te zetten in ongevaarlijke componenten die kunnen worden gebruikt als grondstof om andere nuttige stoffen en/of producten te maken.

De optimalisatiediensten van Wilton Heat Transfer Services spelen ook in het warmtebeheersysteem van onze klanten een vitale rol.

Meer info

Power & Energy

Bij Wilton Heat Transfer Services begrijpen we dat de overgang naar een klimaatneutrale samenleving zowel een urgente uitdaging als een kans is om een betere toekomst voor iedereen te creëren. Ons aanbod van producten en diensten sluit daarbij aan.

Dankzij onze uitgebreide kennis op het gebied van oplossingen voor warmteoverdracht en onze ervaring met de productie van en service aan warmtewisselaars staan wij klaar om onze klanten van dienst te zijn bij hun overgang naar duurzame energieleveranciers, en om hen te helpen bij het verduurzamen van hun huidige fossiele energie-installatie(s).

Meer info

Oil & Gas

Klimaat, duurzaamheid en de transitie naar ‘groen’ zijn sleutelbegrippen in deze tijden, ook voor de olie- en gasindustrie. De sector staat het komende decennium voor een enorme uitdaging, die gekenmerkt zal worden door drastische veranderingen.

Meer info